Đến cầu còn biết troll bạn nữa đấy!

25-04-2023 15:22
VNBSports

Bài viết được ShopVNB - Hệ thống shop cầu lông hàng đầu Việt Nam với hơn 56 chi nhánh trên toàn quốc kiểm duyệt và chia sẻ.

Bạn đã bao giờ làm được thế này chưa ? 

Thật lòng nhé..Đưa cầu 100 quả bạn bỏ nhỏ đứng được trên lưới bao nhiêu quả đây nhỉ ? 


Danh mục
Hệ thống cửa hàng Hệ thống cửa hàng