CONTROL-ASSIST BUMPER

5 tháng trước, lúc 15:29
VNBSports

CONTROL-ASSIST BUMPER là công nghệ Yonex áp dụng thành công trên các dòng Yonex Arcsaber. Công nghệ này được gắn trên đỉnh vợt có chứa bộ neo chữ T, các tetrapods kích thước siêu nhỏ giúp khóa chặt các dây để tăng độ chính xác khi đập cầu.

Công nghệ vợt cầu lông Yonex CONTROL-ASSIST BUMPER

Danh mục
Hệ thống cửa hàng Hệ thống cửa hàng