Công Nghệ Vợt Cầu Lông

HEXAGRAM FRAME

20-12-2023 13:52:30

HEXAGRAM FRAME là công nghệ khung của hãng Mizuno được thiết kế dạng lục giác mới giúp tăng tốc độ v...

 PBO FORTIFIED

20-12-2023 10:57:38

PBO FORTIFIED là công nghệ của hãng Mizuno tích hợp lên khung vợt cầu lông. Công nghệ sử dụng loại s...

XTRA SLIM SHAFT (6.8mm)

20-12-2023 10:48:01

XTRA SLIM SHAFT (6.8mm) là công nghệ trục vợt của hãng Mizuno làm giảm lực cản không khí và tăng khả...

INTENSIFIED T-JOINT

20-12-2023 10:32:18

INTENSIFIED T-JOINT là công nghệ được phát triển bởi hãng Mizuno với trục T được đưa trực tiếp vào k...

HIGH FOAM SYSTEM FRAME

20-12-2023 10:16:30

HIGH FOAM SYSTEM FRAME là công nghệ của hãng Mizuno tích hợp lên khung vợt cầu lông. Bọt EVA được đú...

SWIRL GEOMETRY

20-12-2023 08:48:51

SWIRL GEOMETRY là công nghệ khung vợt độc đáo được Mizuno phát triển với cấu trúc xoắn, gia tăng sự ...

DUPLEX DESIGN

19-12-2023 17:30:19

DUPLEX DESIGN là công nghệ của hãng Yonex được tích hợp lên khung vợt cầu lông. Công nghệ kết hợp sứ...

REINFORCED STEP FRAME

19-12-2023 10:18:39

REINFORCED STEP FRAME là công nghệ khung vợt của hãng Mizuno. Công nghệ gia cố tại các điểm quan trọ...

AEROBOX

19-12-2023 10:18:15

AEROBOX là công nghệ của Mizuno được áp dụng lên khung vợt cầu lông. Ngoài việc giữ được tính năng c...

SUPER HIGH TENSION

19-12-2023 10:06:29

SUPER HIGH TENSION là công nghệ của hãng Mizuno được áp dụng lên dòng Promax. Công nghệ làm cho khun...

ENHANCED GROMMET SYSTEM

19-12-2023 10:06:12

ENHANCED GROMMET SYSTEM là công nghệ khung vợt của Mizuno được áp dụng lên dòng vợt Promax. Hệ thống...

TRANS FORCE FRAME

19-12-2023 09:37:35

TRANS FORCE FRAME là công nghệ được tích hợp trên mặt khung của vợt cầu lông Mizuno Fortius. Công ng...

Danh mục
Hệ thống cửa hàng Hệ thống cửa hàng