ULTRA SLIM SHAFTS

5 tháng trước, lúc 16:34
VNBSports

ULTRA SLIM SHAFTS là công nghệ đũa vợt siêu mỏng được thiết kế bởi nhà Yonex để hình thành khả năng cắt khí và tạo ra sức mạnh nhanh chóng trong mỗi pha vung vợt. 

Công nghệ ULTRA SLIM SHAFTS của vợt cầu lông Yonex
 

 

Danh sách sản phẩm sử dụng công nghệ ULTRA SLIM SHAFTS

Danh mục
Hệ thống cửa hàng Hệ thống cửa hàng