ULTRA PE FIBER

3 tháng trước, lúc 16:34
VNBSports

ULTRA PE FIBER là công nghệ vật liệu của nhà Yonex được tích hợp lên thân vợt cầu lông. Công nghệ này sử dụng sợi nhẹ chịu được lực lớn trong khi có thể hấp thụ chấn động và xung lực không mong muốn.

Công nghệ vợt cầu lông Yonex ULTRA PE FIBER

Danh sách sản phẩm sử dụng công nghệ ULTRA PE FIBER

Danh mục
Hệ thống cửa hàng Hệ thống cửa hàng