SWORD

5 tháng trước, lúc 14:35
VNBSports

SWORD là công nghệ được VICTOR phát triển trên khung vợt để đem đến một thiết kế hình kim cương làm giảm đáng kể sức cản không khí và cung cấp tốc độ vung vợt nhanh hơn.

công nghệ vợt cầu lông Victor SWORD

Danh mục
Hệ thống cửa hàng Hệ thống cửa hàng