Supportive midfoot panels

5 tháng trước, lúc 15:47
VNBSports

Giới thiệu công nghệ Supportive midfoot panels

Các lớp phủ hỗ trợ ở giữa bàn chân mang lại sự ổn định tốt hơn trong các chuyển động đa hướng.

Danh mục
Hệ thống cửa hàng Hệ thống cửa hàng