SUPER SLIM SHAFTS

8 tháng trước, lúc 16:11
VNBSports

SUPER SLIM SHAFTS là công nghệ được thiết kế bởi nhà Yonex với đũa vợt siêu mỏng, tối đa khả năng cắt gió để tăng tốc độ vung vợt trong không khí, tạo ra sức mạnh nhanh chóng và khả năng xử lý cầu siêu nhanh trên lưới.

Công nghệ vợt cầu lông Yonex SUPER SLIM SHAFTS

Danh mục
Hệ thống cửa hàng Hệ thống cửa hàng