PROTECTS THE ARCH OF THE FOOT

5 tháng trước, lúc 10:15
VNBSports

PROTECTS THE ARCH OF THE FOOT là công nghệ của Kawasaki với hệ thống vòm giày chắc chắn giúp cố định khung giày, duy trì sự ổn định và độ chắc chắn cho bàn chân.

Giới thiệu công nghệ giày cầu lông Kawasaki PROTECTS THE ARCH OF THE FOOT

 

Danh mục
Hệ thống cửa hàng Hệ thống cửa hàng