NEW GROMMET PATTERN

5 tháng trước, lúc 14:22
VNBSports

NEW GROMMET PATTERN là công nghệ đan dây kiểu mới của nhà Yonex. Cấu trúc lỗ grommet được thiết kế lớn hơn giúp dây di chuyển nhiều hơn để tăng thời gian kiểm soát cầu.

Công nghệ vợt cầu lông Yonex NEW GROMMET PATTERN

 

 

Danh mục
Hệ thống cửa hàng Hệ thống cửa hàng