MIZUNO WAVE

5 tháng trước, lúc 09:01
VNBSports

Công nghệ WAVE độc quyền của Mizuno với lớp đế dạng sóng dàn trải lực khi bạn tiếp đất ra toàn đôi giày, đồng thời tạo nên sự ổn định, an toàn cho người đi.

Giới thiệu công nghệ giày cầu lông MIZUNO WAVE

 

Danh mục
Hệ thống cửa hàng Hệ thống cửa hàng