Công nghệ giày cầu lông Victor

V-DURABLE +

06-12-2023 16:03:17

V-DURABLE + là công nghệ chống mài mòn của Victor tích hợp bên trong giày cầu lông. Công nghệ trang ...

TRI-ARCH

06-12-2023 15:35:28

TRI-ARCH là công nghệ của Victor tích hợp lên vòm giày cầu lông. Công nghệ thiết kế vòm của tấm lót ...

DROP- IN MIDSOLE

06-12-2023 15:30:56

DROP- IN MIDSOLE là công nghệ của Victor tích hợp lên phần đế của giày cầu lông. Công nghệ kết hợp g...

HYPEREVA

06-12-2023 15:24:50

HYPEREVA là công nghệ đế giữa được Victor phát triển tập trung vào khả năng đàn hồi và đệm. Công ngh...

U-SHAPE

06-12-2023 15:22:45

U-SHAPE là công nghệ của hãng Victor tích hợp lên mũi giày cầu lông. Kiểu dáng U-SHAPE ở mũi giày ma...

ASYS

21-11-2023 15:41:11

ASYS là công nghệ của hãng Victor được áp dụng lên vòm giày cầu lông. Hỗ trợ vòm TPU bằng nhựa nhiệt...

LS-S

21-11-2023 15:38:28

LS-S là công nghệ của hãng Victor được tích hợp lên mặt ngoài của giày cầu lông. Mặt ngoài của bàn c...

E-TPU

21-11-2023 15:35:25

E-TPU là công nghệ đàn hồi của hãng Victor được áp dụng lên lót giày cầu lông. Làm bằng vật liệu hạt...

V-TOUGH

21-11-2023 15:33:26

V-TOUGH là công nghệ chống mài mòn của hãng Victor được tích hợp bên trong giày cầu lông. Bề mặt bên...

VSR ANTI-SLIP RUBBER

21-11-2023 15:29:54

VSR ANTI-SLIP RUBBER là công nghệ của hãng Victor áp dụng lên đế ngoài giày cầu lông. Đế ngoài làm t...

NEO DUPLEX

21-11-2023 15:27:31

NEO DUPLEX là công nghệ của hãng Victor tích hợp lên đế giữa của giày cầu lông. Đế giữa có cấu trúc ...

RADIATION

21-11-2023 15:21:56

RADIATION là công nghệ của hãng Victor được tích hợp lên đế giày cầu lông. Với hình dạng tam giác đố...

Danh mục
Hệ thống cửa hàng Hệ thống cửa hàng