Công nghệ giày cầu lông Lefus

BREATVTHABLE FARBIC

22-11-2023 14:38:17

BREATVTHABLE FARBIC là công nghệ chống xoắn của hãng Lefus được áp dụng trên đế giày cầu lông. Công ...

WEAR RESISTANT

22-11-2023 14:35:32

WEAR RESISTANT là công nghệ của hãng Lefus được tích hợp trên đế của đôi giày cầu lông. Đế giày được...

3D PROTECTION

22-11-2023 14:33:52

3D PROTECTION là công nghệ của hãng Lefus được áp dụng lên phần mũi của đôi giày cầu lông. Công nghệ...

ETHYLENE VINYL ACETATE

22-11-2023 14:28:51

ETHYLENE VINYL ACETATE là công nghệ của Lefus được tích hợp lên đế giày cầu lông. Công nghệ ETHYLENE...

SHOCK ABSORPTION

22-11-2023 14:27:15

SHOCK ABSORPTION là công nghệ của hãng Lefus được áp dụng lên đế của đôi giày cầu lông. Một tấm carb...

BREATHABLE FARBIC

22-11-2023 14:25:29

BREATHABLE FARBIC là công nghệ của hãng Lefus được sử dụng nhiều trên các đôi giày cầu lông. Công ng...

Danh mục
Hệ thống cửa hàng Hệ thống cửa hàng