Công nghệ giày cầu lông Kamito

KA – HEXABRAKE

22-11-2023 15:11:46

KA – HEXABRAKE là công nghệ của hãng Kamito được áp dụng lên đế ngoài của đôi giày cầu lông. Lớp đế ...

KA – COMFORT

22-11-2023 15:09:29

KA – COMFORT là công nghệ của Kamito được áp dụng lên lớp đệm bên trong của đôi giày cầu lông. Lớp đ...

KA-SUPER RUBBER

22-11-2023 15:07:08

Công nghệ KA-SUPER RUBBER của hãng Kamito được áp dụng lên đế ngoài của đôi giày cầu lông. Đế giày c...

KA – SOFT

22-11-2023 15:03:46

KA – SOFT là công nghệ của Kamito được tích hợp lên lót giày cầu lông. Lớp lót giày được làm từ chất...

KA-PUPRO

22-11-2023 15:00:10

KA-PUPRO là công nghệ của Kamito được tích hợp lên giày cầu lông. Chất liệu da High Strip PU cao cấp...

KA-FRESH AIR PLUS

22-11-2023 14:56:42

KA-FRESH AIR PLUS là công nghệ của hãng Kamito được tích hợp lên phần trên của đôi giày cầu lông. Up...

Danh mục
Hệ thống cửa hàng Hệ thống cửa hàng