ENERGY MAX3.0

5 tháng trước, lúc 15:12
VNBSports

ENERGY MAX3.0 là công nghệ đệm được tích hợp lên giày cầu lông Victor làm tăng khả năng đàn hồi, tăng khả năng phục hồi tức thời, hấp thụ sốc và giảm chấn khi tiếp đất.

Giới thiệu công nghệ giày cầu lông Victor ENERGY MAX3.0

 

Danh mục
Hệ thống cửa hàng Hệ thống cửa hàng