DYNAMIC CUSHION

5 tháng trước, lúc 11:32
VNBSports

DYNAMIC CUSHION là công nghệ của hãng Kumpoo được tích hợp lên giày cầu lông. Công nghệ bao gồm lớp đệm được cải thiện với vật liệu Q-BOUNCE ở lòng bàn chân và DOT-FOAM ở phần gót chân, nhằm mang lại độ thoải mái tối đa trong mọi bước chạy khi sử dụng giày cầu lông trên sân đấu. 

Giới thiệu công nghệ giày cầu lông Kumpoo DYNAMIC CUSHION

Danh mục
Hệ thống cửa hàng Hệ thống cửa hàng