COOL AIR

5 tháng trước, lúc 13:05
VNBSports

COOL AIR là công nghệ thoáng khí của hãng Kumpoo được tích hợp lên phần upper của đôi giày cầu lông. Hệ thống COOL AIR được bố trí nhờ các lỗ thoáng khí được hãng bố trí khoa học và hiệu quả trên phần upper của giày cầu lông.

Giới thiệu công nghệ giày cầu lông Kumpoo COOL AIR

Danh mục
Hệ thống cửa hàng Hệ thống cửa hàng