Có 4 người mà tôi nghĩ tôi không thể thắng...

27-05-2022 05:39
VNBSports

Bài viết được ShopVNB - Hệ thống shop cầu lông hàng đầu Việt Nam với hơn 53 chi nhánh trên toàn quốc kiểm duyệt và chia sẻ.

Một trận thắng khá thuyết phục của Lin Đan trước Tiến Minh.. 

Nhưng trận này anh Minh cũng đã làm rất tốt ! Danh mục
Hệ thống cửa hàng Hệ thống cửa hàng