CATAPULT STRUCTURE

3 tháng trước, lúc 09:29
VNBSports

CATAPULT STRUCTURE là công nghệ bổ trợ của Victor giúp dự trữ năng lượng và giải phóng khi đập cầu để đạt hiệu quả tối đa.

Giới thiệu công nghệ vợt cầu lông CATAPULT STRUCTURE

Danh sách sản phẩm sử dụng công nghệ CATAPULT STRUCTURE

Danh mục
Hệ thống cửa hàng Hệ thống cửa hàng