BOX WING FRAME

5 tháng trước, lúc 17:39
VNBSports

Công nghệ BOX WING FRAME được tích hợp lên khung vợt cầu lông Lining. Đầu vợt được thiết kế với khung hộp độc đáo giúp giảm hệ số lực cản không khí đi đáng kể, tạo ra tốc độ cầu bay nhanh hơn và tăng cường
những sức mạnh cho từng cú vung vợt. Với công nghệ này, khung vợt đạt được độ ổn định trong chuyển động và cho phép tạo ra lực tức thời nhanh chóng, mang lại cho bạn những cú đánh hiệu quả và bất ngờ.

Giới thiệu công nghệ vợt cầu lông Lining BOX WING FRAME

Danh mục
Hệ thống cửa hàng Hệ thống cửa hàng