6.8MM MID-FLEX SHAFT

5 tháng trước, lúc 14:28
VNBSports

6.8MM MID-FLEX SHAFT là công nghệ nổi bật của nhà Lining được áp dụng lên trục vợt. Cấu hình mỏng 6.8mm này làm điểm uốn của vợt dài hơn giúp tăng cường độ nặng và độ cắm của những cú đập cầu. Điều này có nghĩa là trục hướng lực tác dụng về phía trước một cách hiệu quả mà không chịu sự tác động của lực vặn xoắn để nâng cao tác động của lực tay người chơi lên quả cầu trong từng pha đánh.

Công nghệ 6.8MM MID-FLEX SHAFT của vợt cầu lông Lining

Danh mục
Hệ thống cửa hàng Hệ thống cửa hàng