Giày cầu lông Kawasaki K159 - Trắng

Nhà sản xuất: Kawasaki
VNB004792
Tổng Kho VNB

860,000 ₫

 • Tạm hết hàng
 • Tạm hết hàng
 • Tạm hết hàng
 • Tạm hết hàng
 • Tạm hết hàng
 • Còn hàng tại: VNBSports Quận 7, Tổng Kho VNB, VNB Thủ Đức
 • Còn hàng tại: VNBSports Quận 7, VNB Thủ Đức
 • Còn hàng tại: VNBSports Quận 7
 • Còn hàng tại: Tổng Kho VNB
 • Còn hàng tại: VNB Thủ Đức
 • Tạm hết hàng

Tình trạng: Đang có hàng tại

Giao hàng trong vòng từ 3 đến 5 ngày (trừ thứ 7 và chủ nhật)

Đặt hàng qua hotline: 0932 610 008 Hướng dẫn đặt hàng

Giày cầu lông Kawasaki K159 - Trắng