Giày cầu lông Kawasaki K156 - Trắng

Nhà sản xuất: Kawasaki
VNB004032
Tổng Kho VNB

820,000 ₫

 • Tạm hết hàng
 • Tạm hết hàng
 • Tạm hết hàng
 • Còn hàng tại: VNB Đà Nẵng, VNB Biên Hoà, VNB Cầu Giấy, VNB Thái Nguyên, VNB Quận 5
 • Còn hàng tại: VNB Đà Nẵng, VNB Thái Nguyên, VNB Cầu Giấy, VNB Cần Thơ, VNB Quận 5, VNB Quận 10, VNB Thủ Đức
 • Còn hàng tại: VNB Thái Nguyên, VNB Quận 5, VNBSports Quận 7, VNB Quận 10
 • Còn hàng tại: VNB Quận 5, VNB Đà Nẵng
 • Còn hàng tại: VNB Quận 5, VNB Biên Hoà, VNB Quận 10, VNBSports Quận 7
 • Còn hàng tại: VNB Quận 5, VNB Biên Hoà, VNB Cần Thơ, VNBSports Quận 7
 • Còn hàng tại: VNB Cầu Giấy
 • Tạm hết hàng

Giao hàng trong vòng từ 3 đến 5 ngày (trừ thứ 7 và chủ nhật)

Đặt hàng qua hotline: 0932 610 008 Hướng dẫn đặt hàng